You are here

GLOBALG.A.P.

Syngentas anläggning i de lier har ackrediterats Enligt GLOBALG.A.P. OCH är ett s.k. GRASP ”full house” 

   

Syngenta Flowers har kungjort att småplantsanläggningen i De Lier i Nederländerna har certifierats med Good Agricultural Practice (GLOBALG.A.P.) och den har också klarat riskbedömningen för socialt arbete (GRASP).

 

GLOBALG.A.P. med GRASP är ett världsledande ackrediteringssystem för blombranschen, som utgår från forskning och som är neutralt i sina omdömen (utan vinstintresse). Det har tagits fram av återförsäljare, partners inom konsumentorganisationer och inom branschen och det har validerats av externa, oberoende organ.
De tillhörande GRASP-standarderna ger ytterligare garantier för att Syngentas verksamhet över hela världen är rättvis och enhetlig vad gäller arbetsvillkor och sociala aspekter. Standarderna omfattar arbetstagarrepresentation, lagstadgade rättigheter, arbetstider, barns rättigheter, skriftliga uppteckningar och ytterligare förmåner.
Framgångarna innebär att alla interna blomproduktionsanläggningar i Europa, Afrika och Mellanöstern nu är GLOBALG.A.P.-certifierade, så att Syngentas kunder försäkras om att man efterlever de strängaste professionella och hållbarhetsstandarderna för blomproduktion. Detta branschledande åtagande säkerställer att de odlare som Syngenta levererar till, och de återförsäljare som dessa odlare i sin tur levererar till, nu har avgörande fördelar som utmärker dem gentemot andra inom branschen. Dessa fördelar med hållbart odlade växter verkar vidare ända till slutanvändaren.
 
Louis Kleynhans, chef på Flowers säger ”Vi är stolta över att vi fått denna ackreditering och vi är väldigt glada över att dessa fördelar uppskattas inom hela kedjan. Det har krävt enorma ansträngningar, men vi är säkra på att våra kunder inser att det är ett verkligt positivt steg framåt, ett som även de kommer att dra nytta av. Ackrediteringen garanterar kvaliteten på våra växter, att våra arbetstagare behandlas väl och att vi skyddar miljön”.

Alla Syngenta Flowers växter är GLOBALG.A.P.-certifierade, ett bevis på företagets långsiktiga åtagande om och våra investeringar i ett ansvarsfullt ledarskap. Eftersom hållbarheten blir allt viktigare finns det över 1 000 olika miljömärkningar för business-to-business och business-to-consumer. Bland alla dessa valde Syngenta GLOBALG.A.P, eftersom de har den högsta standarden.

Eftersom europeiska återförsäljare och miljöorganisationer vill ha allt mer certifierad produktion måste odlarna bevisa att deras egna produktionsmetoder är hållbara för att de ska kunna behålla konkurrenskraften på sina marknader. Genom att de gör detta bygger de upp sin trovärdighet och goodwill hos konsumenter som vill ha hållbart producerade produkter.

GLOBALG.A.P. erbjuder ett kontinuerligt stöd åt odlare som vill förbättra produktionskvaliteten, inklusive regelbundna granskningar och uppföljningar och de integrerar branschens och återförsäljarnas perspektiv.

Odlare som vill ha mer information får gärna kontakta sina Syngenta Flowers-representanter eller logga in på www.globalgap.org