You are here

Sommarblomman som ger dig allt du önskar!

Det är enklare att ge kunderna
vad de vill ha om du frågar dem
vad de önskar sig av en sommarblomma

ODLARE – vad är viktig för dig?

Skapa en efterfrågan hos försäljningsställen med marknadsföring riktad till konsument

Ökad vinstmarginal jämfört med produktion av standardpelargoner

Flera plantstorlekar som passar in i produktionsplanen

BUTIK – vad är viktigt?

Högre försäljningspris än standardpelargoner

Testat marknadsföringskoncept som skapar märkeskännedom och når konsumenten vid försäljningsstället.

Uppfylla kundens krav och önskningar – färgstark, lättskött och långlivad

UPPFYLLER ALLA KUNDENS ÖNSKNINGAR!

Varumärkesdesign utprovad i konsumentledet
med ett utseende och form som lockar
målgruppen trädgårdsentusiaster vid försäljningstillfället

Det kommer mer!
VI kommer att skapa en efterfrågan
inför lanseringen i april 2018